پکیج تصفیه فاضلاب

در سال های اخیر رشد جمعیت و افزایش سرانه تولید فاضلاب به عنوان یکی از چالش های جوامع همواره مطرح بوده است. وضع قوانین محدودکننده جهت دفع فاضلاب به محیط زیست از سوی سازمان های مربوطه و همچنین هزینه های گزاف انتقال فاضلاب به خارج شهر و مشکلات مربوط به نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب، کارشناسان و طراحان سیستم های تصفیه فاضلاب را به سوی اجرای تصفیه خانه های محلی (LOCAL) تحت عنوان پکیج تصفیه فاضلاب (Package Treatment Plant) سوق داد.

پکیج تصفیه فاضلاب پرتال شرکت مهاب بعنوان شرکتی معتبر در قالب انواع مختلف پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی ، بیمارستانی ، لبنی ، بهداشتی ، کارواش ، دامداری و … با بدنه فلزی ، پلی اتیلنی و کامپوزیت در ظرفیت های 5 تا 800 مترمکعب بصورت تولید در کارخانه و نصب در محل پروژه، یکی از بهترین گزینه ها جهت تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب ها می باشند.

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه